2024
Kwiecień

Maj

Czerwiec

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

29

30

1

Pierwszy maja

7:00 - 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z ofiar ze skarbony

7:00 - 2. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla PARAFIAN

7:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

2

Pierwszy czwartek miesiąca

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE ORAZ NABOŻEŃSTWO W INTENCJI POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH, ZAKONNYCH I MISYJNYCH (I CZWARTEK MIESIĄCA)

18:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. MB Królowej Kapłanów i św. Jana Marii Vianney’a o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

18:00 - 2. Za + Stanisława FUCHS - od najbliższych sąsiadów z ul. Łącznej

3

Pierwszy piątek miesiącaTrzeci maja

8:00 -  Dziękczynna: Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Antoniego STYPA z ok. 80 r. urodzin - Te Deum 

10:30 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Piusa X o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Świętej

16:00 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

... (1)

4

Pierwsza sobota miesiąca

7:00 - Do Op. Bożej, przez wstawiennictwo MB Królowej Różańca jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

7:30 - NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP (I SOBOTA MIESIĄCA)

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

... (1)

5

8:00 - 1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Marii Vianney'a z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ks. prob. Łukasza PŁASZEWSKIEGO, ks. Łukasza NOCONIA i ks. Andrzeja ŻMUDY

8:00 - 2. Za ++ mieszkańców Kończyc oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

10:30 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi i Stefana MIKA z okazji 50 r. ślubu

... (3)

6

17:30 - DNI KRZYŻOWE (UL. PADEREWSKIEGO - PRZY PRZEDSZKOLU)

18:00 - 1. Za + męża Jerzego ŚMIEJA z ok. urodzin i imienin oraz za + Floriana ŚMIEJA

18:00 - 2. Do Op. Bożej przez wstaw. św. Józefa w int. pewnej osoby o ulgę w cierpieniach i łaskę dobrej śmierci

7

17:30 - DNI KRZYŻOWE (UL. SITKI 51)

18:00 - Za + ojca Jana TROCHOWSKIEGO we wspom. dnia urodzin i rocznicę śmierci

8

7:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla PARAFIAN

7:00 - 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z ofiar ze skarbonki

7:30 - DNI KRZYŻOWE (KRZYŻ MISYJNY)

9

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - 1. Za ++ rodziców Pelagię i Waldemara KURAŚ

18:00 - 2. Za + Stanisława FUCHS - od najbliższych sąsiadów z ul. Łącznej

10

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - 1. Za + Irenę BEDNARCZYK w 30 dz. po śmierci

18:00 - 2. Za + Jerzego PRZYBYŁA w 30 dz. po śmierci

11

7:00 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla PARAFIAN

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za ++ Małgorzatę i Leona BURKOT

12

Wniebowstąpienie Pańskie

8:00 - 1. Za ++ Amalię i Józefa STENCEL, ++ dzieci i rodziców

8:00 - 2. Za + Ingeborgę SOJKA w 5 r. śmierci

10:30 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Piusa X o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci klas IV w I r. przyjęcia Komunii Świętej (Odnowienie)

... (2)

13

18:00 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla CZCICIELI MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

18:30 - WIECZÓR FATIMSKI

14

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Królowej Kapłanów i św. Jana Marii Vianney'a jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla ks. Andrzeja ŻMUDY z ok. urodzin

18:00 - 2. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Królowej Kapłanów, św. Jana Marii Vianney'a i św. o. Pio jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla ks. prob. Łukasza PŁASZEWSKIEGO w r. święceń kapłańskich - od Szkoły Nowej Ewangelizacji Wspólnoty RAFAEL

15

7:00 - 1. Za + Różę GOŁDYN w 3 r. śmierci oraz za ++ z rodzin GOŁDYN, MATOGA, ZAPP, SOBOLEWSKI i KORZENIOWSKI - od męża i syna

7:00 - 2.  Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla syna Jana i jego żony Anny z okazji kolejnej rocznicy urodzin

7:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

16

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE ORAZ PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II

18:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej w int. wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ o błog. Boże, miłość, moc i światło Ducha Świętego oraz o przebudzenie do żywej wiary naszej parafii

18:00 - 2. Za + Krystiana we wsp. urodzin oraz + Elżbietę w r. śmierci

17

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - 1. Za ++ Zofię i Franciszka KOŁEK, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 - 2. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Kamila o dobry przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla pewnej osoby

18

7:00 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla PARAFIAN

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za + brata Janusza RABIEGA w 1 r. śmierci  - od siostry

19

Zesłanie Ducha ŚwiętegoZielone Świątki

8:00 - 1. Za + ks. Bronisława KRASEK we wspomn. dnia urodzin oraz za ++ rodziców Lidię i Jerzego

8:00 - 2. Intencja wolna

10:30 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Piusa X o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci klas III przystępujących do I Komunii Świętej

... (2)

20

NMP Matki Kościoła

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za + ojca Bernarda MAJ oraz za ++ dziadków Gertrudę i Tadeusza MAZERSKICH oraz za + Annę MAJ

21

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za + Mariannę MAKUCH w 19 r. śmierci, ++ męża Władysława oraz ++ z rodzin ĆWIK, MAKUCH i GAŁĄZKA

22

7:00 - Za ++ Adelajdę i Henryka MYCH oraz  ++ Irmgardę i Dionizego WYTRZONS

7:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

16:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Stanisława Kostki z prośbą o dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej SAKRAMENT BIERZMOWANIA

23

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. O. PIO

18:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej i św. o. Pio o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla CZCICIELI ŚW. O. PIO

18:00 - 2. Za + Joachima SZAREK we wsp. dnia urodzin

24

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - 1. Za + Annę KOWALEWSKĄ - od córki i syna

18:00 - 2. Za + mamę Kunegundę MAGURA w 1 r. śmierci, + chrzestną Marię BIAŁAS we wspom. dnia urodzin, ++ Rozalię KOTAŚ, + Stefanię KOTULAK, + Antoniego PUDZICH oraz za ++ dziadków Annę i Wilhelma

25

7:00 - Za + męża Gerarda WYWIOŁ

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za + Elżbietę STYPA - od mieszkańców z ul. Sikory

26

8:00 - 1. Za ++ rodziców Annę i Michała TUSZYŃSKICH oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 - 2. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla pani katechetki Sabiny KIETRYS, ks. prob. Łukasza PŁASZEWSKIEGO, ks. Łukasza NOCONIA, Joanny BĘTKOWSKIEJ,  Ewy i Mariana STENCEL oraz Marii BZIUK - dar wdzięczności od rodz. Andrzejczak

10:30 - 1. Do Op. Bożej przez wstaw. MBNP i Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego sakrament Chrztu Świętego: Szymona Koczkodaj

... (3)

27

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za + mamę Bogusławę SKRZYPCZAK z okazji Dnia Matki

28

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00 - Za ++ rodziców Joanną i Stanisława MORAWIEC oraz Augustynę i Wilhelma PRZYBYŁA

29

7:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Kamila w int. CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN, których odwiedziliśmy z posługą sakramentalną

7:00 - 2. Intencja wolna

7:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE

30

Boże Ciało

8:00 - 1. Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Jana SZULIK z ok. 70 r. urodzin - Te Deum

8:00 - 2. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW naszego kościoła oraz za ++ BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW

10:30 - 1. Za + Mieczysława MODRZYK we wspom. dnia urodzin, + żonę Helenę oraz za ++ rodziców i teściów

... (3)

31

17:30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z PROCESJĄ TEOFORYCZNĄ

18:00 - Za ++ w miesiącu maju oraz w 30 dz. po śmierci

1

2

Niedziela

19

Maj

2024

Rok B, II

Zesłanie Ducha Świętego

Czytania na dzisiaj

Godzina: 8:00

1. Za + ks. Bronisława KRASEK we wspomn. dnia urodzin oraz za ++ rodziców Lidię i Jerzego

Godzina: 8:00

2. Intencja wolna

Godzina: 10:30

Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Piusa X o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci klas III przystępujących do I Komunii Świętej

Godzina: 16:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godzina: 16:30

Do Op. Bożej przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Ingrid SAWICKIEJ z ok. 80 r. urodzin - Te Deum

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycachn, siedziba: 41-810 Zabrze, ul. Olsztyńska 5.